Nye skrekkbilder i skjebneår for pelsdyrnæringen


Støtt arbeidet

Vårt arbeid baseres utelukkende på frivillig innsats. For å fortsette kampen med å stanse pelsindustrien er vi helt avhengige av økonomisk støtte.
En månedlig gave hjelper oss med å gjennomføre nye avsløringer.
visa Mastercard

Nok en gang er det avslørt grusomme lidelser for dyr i norske pelsfarmer. Etter ti års utsettelse har pelsdyrnæringen mislyktes i sitt siste forsøk på å redde skinnet.

Pelsdyrnæringen har fått utallige sjanser til å "rydde opp". Likevel kan Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge for fjerde gang siden 2008 avdekke omfattende dyremishandling på norske pelsfarmer. 

Krev forbud mot pelsfarmer!


Pelsdyrene trenger din hjelp nå. For å få et forbud mot pelsdyroppdrett må politikerne komme på banen. Kan du bruke fem minutter på å fortelle de hvorfor du vil ha et forbud?

Ja! Jeg krever forbud!

Regjering må avvikle pelsfarmene

Avsløringen (høsten 2012) kommer samtidig med at et regjeringsutvalg vurderer om næringen skal avvikles i Norge. Vi forventer at regjeringens vurdering blir starten på en avvikling av pelsdyrnæringen. Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd. 

I 2002 sto et samlet Storting bak kravet om at pelsdyrnæringen måtte oppnå vesentlige forbedringer for å unngå nedleggelse. Ti år senere lever dyrene under de samme uverdige forholdene. Vi krever derfor at regjeringen starter avvikling av næringen.

Pelsdyrnæringen avslørt - igjen

I sommer og høst har Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge inspisert 24 pelsfarmer fra Troms i nord til Agder i sør. Mange tusen bilder og flere timer med videodokumentasjon fra pelsfarmene viser at mink og rev lider på norske pelsfarmer hver eneste dag. Dyrenes situasjon er grundig dokumentert ved fotografier og videoopptak.

 

Støtt antipels arbeidet

Hva kan du gjøre?

  • Skriv under
  • Bli aktiv for pelsdyrene
  • Spre budskapet

Nettbutikk