Slik foregår inspeksjonene


Bildet over: Dyrenes levekår dokumenteres i en pelsfarm med tusenvis av dyr. 


Siden 2008 har frivillige fra Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge inspisert over 200 pelsfarmer i alle fylkene i Norge som har pelsdyroppdrett. Her kan du lese hvordan det omfattende dokumentasjons-arbeidet har blitt gjennomført. 

  
Bildet over: Å inspisere pelsfarmer krever mye forberedelser. Her forberedes og planlegges turer for å inspisere pelsfarmene. 

Siden 2007 har vi samlet GPS-koordinater over alle pelsfarmene i Norge. Dette har vært nødvendig for å finne frem til farmene, som ofte befinner seg på avsideliggende steder rundt omkring i landet. Pelsfarmene vi har inspisert representerer et tilfeldig utvalg. Vi har ikke hatt kjennskap til forholdene på hver enkelt farm før vi har foretatt en inspeksjon, men valgt ut tilfeldige farmer i forskjellige fylker ved hjelp av kartdata.


Bildet over: På vei inn i pelsfarmen for å inspisere dyrenes levekår.

Alle våre inspeksjoner på pelsfarmer foregår uanmeldt. Vi ber ikke om tillatelse til å komme inn på forhånd, fordi vi mener det ville gjort det umulig å dokumentere forholdene slik de virkelig er. Vi ødelegger aldri noe for å inspisere pelsfarmene, men tar oss hovedsakelig inn via ulåste dører. 


Bildet over: Inne på pelsfarmene brukes skoposer for å beskytte mot smittespredning.

Ved å bruke beskyttelsesutstyr på sko og klær, samt rengjøre alt utstyr grundig før og etter et farmbesøk, tar vi alle anbefalte forhåndsregler for å unngå smittespredning. Inne på farmen er vi alltid rolige og forsiktige for å ikke skremme dyrene. For å unngå å stresse mødrene i en sårbar fase foregår inspeksjonene aldri når valpene er nyfødte.


Bildet over: Dyrenes levekår dokumenteres ved hjelp av videokamera og videolys.

De viktigste redskapene vi har for dokumentere forholdene for pelsdyrene er foto,-og videokamera. Vi tar ofte flere hundre bilder og timesvis med film fra hver farm. Det blir også fylt ut en detaljert inspeksjonsrapport for hver enkelt farm, der lov- og forskriftsbrudd oppsummeres.


Bildet over: Fotokameraene som brukes utstyres med GPS-sender slik at det lett kan spores hvor bildene er fotografert. 


I møte med en næring som gjør alt de kan for å bortforklare dyremishandling på pelsfarmene, har vi vært svært nøye på å sikre oss grundige beviser på hvor og når bildene er tatt.

Fotokameraene våre har derfor en gps-sender, som gjør at man enkelt kan lokalisere nøyaktig hvor billedmateriale kommer fra. Alle bildene våre blir tatt i Raw-format. Når vi filmer, passer vi på å filme både enkeltdyr og en oversikt over farmområdet i samme filmsnutt, slik at det ikke er noe tvil om hvor fotografiene er tatt. 


Bildet over: Inspeksjonene gir bare et øyeblikksbilde av dyrenes forhold. Flere og lengre inspeksjoner ville avdekket mye, mye mer.

Hvor mange av dyrene vi rekker å inspisere på hver enkelt farm, avhenger av størrelsen på farmen. På de største farmene med flere tusen dyr har vi kanskje bare tid til å se noen få prosent av dyrene. Allikevel avdekkes det uten unntak svært dårlige leveforhold og alvorlige skader på samtlige av farmene vi besøker. 


Bildet over: De som inspiserer pelsfarmene blir vitne til hjerteskjærende og opprørende forhold.

Ingen av oss var forberedt på det som ventet oss første gang vi dro ut på pelsfarmene, og mange av dyrene vi har filmet og fotografert er det vanskelig å glemme. Til tross for at vi har besøkt over 200 pelsfarmer blir vi aldri immune mot å se dyr som lider.


Bildet over: Overrekkelse av en rapport om pelsdyroppdrett til medlemmer fra Stortingets næringskomite.

Alvorlige lovbrudd og skader på dyrene blir alltid meldt inn til Mattilsynet via en bekymringsmelding, og mange av farmene har i tillegg blitt politianmeldt. Vi har overrukket omfattende billedmateriale til landbruksdepartementet og sendt ut flere egenproduserte rapporter om våre undersøkelser til stortingspolitikere.


Bildet over: Det er en gledelig opptur når man ser at burene som tidligere holdt rever innesperret er tømt og pelsfarmen er avviklet. 

Noen av pelsfarmerne har blitt ilagt bøter etter anmeldelsene, og svært mange farmer har de siste årene lagt ned driften som et resultat av våre uanmeldte inspeksjoner og et økt fokus på dyrenes levevilkår i pelsdyrnæringen. 


Bildet over: Dyrene skal leve i frihet, ikke i fangenskap.

Målet med undersøkelsene våre er et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, derfor arbeider vi kontinuerlig med å dokumentere og spre informasjon om forholdene for dyrene som står innesperret på pelsfarmene.